QĐ cấp GCN CG đánh giá VG

QĐ công nhận kết quả đào tạo và cấp mã số chuyên gia đánh giá VietGAP trong nuôi trồng thủy sản (tháng 01/2023) Đọc tiếp.

Hội thảo “Góp ý Dự thảo Quy chế chứng nhận VietGAP trong trồng trọt”

Ngày 22/11/2011, tại Hà Nội, Cục trồng trọt đã tổ chức Hội thảo “Góp ý Dự thảo Quy chế chứng nhận VietGAP trong trồng trọt”. Ông Bùi Đức Quý, Giám đốc ...

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8][ 9]

Danh sách văn bản


Danh sách TCCN


Danh sách TCCN bị đình chỉ

|<  >|

Danh sách TCCN bị cảnh cáo

|<  >|