QĐ công nhận kết quả đào tạo và cấp chứng chỉ chuyên gia đánh ...

Tổng cục Thủy sản đã phối hợp với Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 6 tổ chức khóa đào tạo chuyên gia đánh giá VietGAP thủy sản tại Cần Thơ trong ... Đọc tiếp.

Hội thảo “Góp ý Dự thảo Quy chế chứng nhận VietGAP trong trồng trọt”

Ngày 22/11/2011, tại Hà Nội, Cục trồng trọt đã tổ chức Hội thảo “Góp ý Dự thảo Quy chế chứng nhận VietGAP trong trồng trọt”. Ông Bùi Đức Quý, Giám đốc ...

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7][ 8]

Danh sách văn bản


Danh sách TCCN


Danh sách TCCN bị đình chỉ

|<  >|

Danh sách TCCN bị cảnh cáo

|<  >|