Công nhận giảng viên ToT VietGAP (2019)

Tổng cục Thủy sản ban hành Quyết định số 328/QĐ-BNN-TCTS ngày 17/6/2019 công nhận kết quả đào tạo và cấp chứng chỉ giảng viên VietGAP cho 17 người. Đọc tiếp.

Liên kết chuỗi trong sản xuất và tiêu thụ cá tra: Kinh nghiệm từ Na Uy ...

(vasep.com.vn) Chia sẻ bài học sau sự sụp đổ của ngành nuôi cá hồi Na Uy năm 1991 và sự thành công trong việc xây dựng thương hiệu và chiến lược marketing ...

Hội thảo “Góp ý Dự thảo Quy chế chứng nhận VietGAP trong trồng trọt”

Ngày 22/11/2011, tại Hà Nội, Cục trồng trọt đã tổ chức Hội thảo “Góp ý Dự thảo Quy chế chứng nhận VietGAP trong trồng trọt”. Ông Bùi Đức Quý, Giám đốc ...

[1] [2] [3] [4] [5] [6][ 7]

Danh sách văn bản


Danh sách TCCN


Danh sách TCCN bị đình chỉ

|<  >|

Danh sách TCCN bị cảnh cáo

|<  >|