Tổng cục Thủy sản công nhận giảng viên VietGAP (HN)

Tổng cục Thủy sản đã ban hành QĐ số 75/QĐ-TCTS-NTTS ngày 28/01/2019 công nhận kết quả đào tạo và cấp chứng chỉ giảng viên (ToT) VietGAP trong nuôi trồng ... Đọc tiếp.

Hội thảo “Góp ý Dự thảo Quy chế chứng nhận VietGAP trong trồng trọt”

Ngày 22/11/2011, tại Hà Nội, Cục trồng trọt đã tổ chức Hội thảo “Góp ý Dự thảo Quy chế chứng nhận VietGAP trong trồng trọt”. Ông Bùi Đức Quý, Giám đốc ...

[1] [2] [3] [4] [5] [6][ 7]

Danh sách văn bản


Danh sách TCCN


Danh sách TCCN bị đình chỉ

|<  >|

Danh sách TCCN bị cảnh cáo

|<  >|