QĐ công nhận kết quả đào tạo và cấp chứng chỉ chuyên gia đánh ...

Tổng cục Thủy sản đã phối hợp với Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 6 tổ chức khóa đào tạo chuyên gia đánh giá VietGAP thủy sản tại Cần Thơ trong ... Đọc tiếp.

Hội thảo tổng kết dự án “Mở rộng và thúc đẩy mô hình quản lý Môi trường ...

Ngày 18/2/2012, tại Đồng Tháp, Tổng cục Thủy sản đã phối hợp với tổ chức AIDA - Đại diện cho nhà tài trợ trực tiếp là Dự án do Cơ quan Hợp tác Phát triển ...

Liên kết chuỗi trong sản xuất và tiêu thụ cá tra: Kinh nghiệm từ Na Uy ...

(vasep.com.vn) Chia sẻ bài học sau sự sụp đổ của ngành nuôi cá hồi Na Uy năm 1991 và sự thành công trong việc xây dựng thương hiệu và chiến lược marketing ...

[1] [2] [3] [4] [5] [6][ 7] [8]

Danh sách văn bản


Danh sách TCCN


Danh sách TCCN bị đình chỉ

|<  >|

Danh sách TCCN bị cảnh cáo

|<  >|