Công nhận giảng viên ToT VietGAP (2019)

Tổng cục Thủy sản ban hành Quyết định số 328/QĐ-BNN-TCTS ngày 17/6/2019 công nhận kết quả đào tạo và cấp chứng chỉ giảng viên VietGAP cho 17 người. Đọc tiếp.

Góp ý thông tư chứng nhận

Góp ý dự thảo Thông tư Quy định trình tự thủ tục chứng nhận VietGAP

Hội thảo tổng kết dự án “Mở rộng và thúc đẩy mô hình quản lý Môi trường ...

Ngày 18/2/2012, tại Đồng Tháp, Tổng cục Thủy sản đã phối hợp với tổ chức AIDA - Đại diện cho nhà tài trợ trực tiếp là Dự án do Cơ quan Hợp tác Phát triển ...

[1] [2] [3] [4] [5][ 6] [7]

Danh sách văn bản


Danh sách TCCN


Danh sách TCCN bị đình chỉ

|<  >|

Danh sách TCCN bị cảnh cáo

|<  >|