QĐ công nhận kết quả đào tạo và cấp chứng chỉ chuyên gia đánh ...

Tổng cục Thủy sản đã phối hợp với Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 6 tổ chức khóa đào tạo chuyên gia đánh giá VietGAP thủy sản tại Cần Thơ trong ... Đọc tiếp.

Danh sách Giảng viên VietGAP được TCTS công nhận đợt 2 năm 2012

Danh sách Giảng viên VietGAP được Tổng cục Thủy sản công nhận đợt 2 năm 2012 tại Quyết định số 480/QĐ-TCTS-NTTS ngày 29/10/2012 của Tổng cục trưởng Tổng ...

[1] [2] [3] [4][ 5] [6] [7] [8]

Danh sách văn bản


Danh sách TCCN


Danh sách TCCN bị đình chỉ

|<  >|

Danh sách TCCN bị cảnh cáo

|<  >|