QĐ cấp GCN CG đánh giá VG

QĐ công nhận kết quả đào tạo và cấp mã số chuyên gia đánh giá VietGAP trong nuôi trồng thủy sản (tháng 01/2023) Đọc tiếp.

QĐ công nhận kết quả đào tạo và cấp chứng chỉ giảng viên VietGAP NTTS (Cà ...

17 giảng viên ToT VietGAP trong NTTS được Tổng cục Thủy sản công nhận (mã số chứng chỉ từ GVV 185 đến GVV 201).

Đào tạo về VietGAP cho cơ sở nuôi cá Tra

05 khóa dào tạo VietGAP cho cơ sở nuôi cá Tra được tổ chức tại 5 tỉnh An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Bến Tre, Đồng Tháp vào tháng 5/2015

[1] [2] [3] [4][ 5] [6] [7] [8] [9]

Danh sách văn bản


Danh sách TCCN


Danh sách TCCN bị đình chỉ

|<  >|

Danh sách TCCN bị cảnh cáo

|<  >|