Công nhận giảng viên ToT VietGAP (2019)

Tổng cục Thủy sản ban hành Quyết định số 328/QĐ-BNN-TCTS ngày 17/6/2019 công nhận kết quả đào tạo và cấp chứng chỉ giảng viên VietGAP cho 17 người. Đọc tiếp.

Đào tạo về VietGAP cho cơ sở nuôi cá Tra

05 khóa dào tạo VietGAP cho cơ sở nuôi cá Tra được tổ chức tại 5 tỉnh An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Bến Tre, Đồng Tháp vào tháng 5/2015

Danh sách Giảng viên VietGAP được TCTS công nhận đợt 2 năm 2012

Danh sách Giảng viên VietGAP được Tổng cục Thủy sản công nhận đợt 2 năm 2012 tại Quyết định số 480/QĐ-TCTS-NTTS ngày 29/10/2012 của Tổng cục trưởng Tổng ...

[1] [2] [3][ 4] [5] [6] [7]

Danh sách văn bản


Danh sách TCCN


Danh sách TCCN bị đình chỉ

|<  >|

Danh sách TCCN bị cảnh cáo

|<  >|