Tổng cục Thủy sản công nhận giảng viên VietGAP (HN)

Tổng cục Thủy sản đã ban hành QĐ số 75/QĐ-TCTS-NTTS ngày 28/01/2019 công nhận kết quả đào tạo và cấp chứng chỉ giảng viên (ToT) VietGAP trong nuôi trồng ... Đọc tiếp.

Danh sách Giảng viên VietGAP được TCTS công nhận đợt 2 năm 2012

Danh sách Giảng viên VietGAP được Tổng cục Thủy sản công nhận đợt 2 năm 2012 tại Quyết định số 480/QĐ-TCTS-NTTS ngày 29/10/2012 của Tổng cục trưởng Tổng ...

[1] [2] [3][ 4] [5] [6] [7]

Danh sách văn bản


Danh sách TCCN


Danh sách TCCN bị đình chỉ

|<  >|

Danh sách TCCN bị cảnh cáo

|<  >|