QĐ cấp GCN CG đánh giá VG

QĐ công nhận kết quả đào tạo và cấp mã số chuyên gia đánh giá VietGAP trong nuôi trồng thủy sản (tháng 01/2023) Đọc tiếp.

QĐ duy trì và cấp mới mã số chuyên gia đánh giá VietGAP

Chuyên gia đánh giá VietGAP NTTS năm 2018 đã được cấp mới hoặc duy trì.

QĐ công nhận giảng viên VietGAP (tp HCM)

Tổng cục Thủy sản đã phối hợp với Trường đào tạo cán bộ quản lý Nông nghiệp 2 tổ chức khóa đào tạo giảng viên VietGAP trong nuôi trồng thủy sản từ ngày ...

[1] [2][ 3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

Danh sách văn bản


Danh sách TCCN


Danh sách TCCN bị đình chỉ

|<  >|

Danh sách TCCN bị cảnh cáo

|<  >|