QĐ công nhận kết quả đào tạo và cấp chứng chỉ chuyên gia đánh ...

Tổng cục Thủy sản đã phối hợp với Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 6 tổ chức khóa đào tạo chuyên gia đánh giá VietGAP thủy sản tại Cần Thơ trong ... Đọc tiếp.

Giảng viên ToT VietGAP (5-9/9/2016 tại Hà Nội)

Từ 5-9/9/2016, 29 học viên đã tham gia khóa tập huấn Quy phạm VietGAP tại Hà Nội và trải qua 1 kỳ thi bao gồm thi thao giảng và thi viết. Có 15 học viên ...

QĐ công nhận KQ ĐT và cấp chứng chỉ CGĐG (Khánh Hòa)

Mười hai (12) người đã được Tổng cục Thủy sản công nhận kết quả đào tạo và cấp chứng chỉ chuyên gia đánh giá VietGAP trong nuôi trồng thủy sản. Đây là ...

[1] [2][ 3] [4] [5] [6] [7] [8]

Danh sách văn bản


Danh sách TCCN


Danh sách TCCN bị đình chỉ

|<  >|

Danh sách TCCN bị cảnh cáo

|<  >|