Tổng cục Thủy sản công nhận giảng viên VietGAP (HN)

Tổng cục Thủy sản đã ban hành QĐ số 75/QĐ-TCTS-NTTS ngày 28/01/2019 công nhận kết quả đào tạo và cấp chứng chỉ giảng viên (ToT) VietGAP trong nuôi trồng ... Đọc tiếp.

QĐ công nhận kết quả đào tạo và cấp chứng chỉ giảng viên VietGAP NTTS (Cà ...

17 giảng viên ToT VietGAP trong NTTS được Tổng cục Thủy sản công nhận (mã số chứng chỉ từ GVV 185 đến GVV 201).

Đào tạo về VietGAP cho cơ sở nuôi cá Tra

05 khóa dào tạo VietGAP cho cơ sở nuôi cá Tra được tổ chức tại 5 tỉnh An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Bến Tre, Đồng Tháp vào tháng 5/2015

[1] [2][ 3] [4] [5] [6] [7]

Danh sách văn bản


Danh sách TCCN


Danh sách TCCN bị đình chỉ

|<  >|

Danh sách TCCN bị cảnh cáo

|<  >|