Công nhận giảng viên ToT VietGAP (2019)

Tổng cục Thủy sản ban hành Quyết định số 328/QĐ-BNN-TCTS ngày 17/6/2019 công nhận kết quả đào tạo và cấp chứng chỉ giảng viên VietGAP cho 17 người. Đọc tiếp.

QĐ công nhận giảng viên VietGAP (tp HCM)

Tổng cục Thủy sản đã phối hợp với Trường đào tạo cán bộ quản lý Nông nghiệp 2 tổ chức khóa đào tạo giảng viên VietGAP trong nuôi trồng thủy sản từ ngày ...

Giảng viên ToT VietGAP (5-9/9/2016 tại Hà Nội)

Từ 5-9/9/2016, 29 học viên đã tham gia khóa tập huấn Quy phạm VietGAP tại Hà Nội và trải qua 1 kỳ thi bao gồm thi thao giảng và thi viết. Có 15 học viên ...

[1][ 2] [3] [4] [5] [6] [7]

Danh sách văn bản


Danh sách TCCN


Danh sách TCCN bị đình chỉ

|<  >|

Danh sách TCCN bị cảnh cáo

|<  >|