QĐ công nhận kết quả đào tạo và cấp chứng chỉ chuyên gia đánh ...

Tổng cục Thủy sản đã phối hợp với Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 6 tổ chức khóa đào tạo chuyên gia đánh giá VietGAP thủy sản tại Cần Thơ trong ... Đọc tiếp.

Công nhận giảng viên ToT VietGAP-Đồng Tháp

Tổng cục Thủy sản đã phối hợp với Trung tâm Ứng dụng nông nghiệp Công nghệ cao Đồng Tháp tổ chức khóa tập huấn giảng viên ToT về VietGAP tại Đồng Tháp, ...

Tổng cục Thủy sản công nhận giảng viên VietGAP (HN)

Tổng cục Thủy sản đã ban hành QĐ số 75/QĐ-TCTS-NTTS ngày 28/01/2019 công nhận kết quả đào tạo và cấp chứng chỉ giảng viên (ToT) VietGAP trong nuôi trồng ...

1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

Danh sách văn bản


Danh sách TCCN


Danh sách TCCN bị đình chỉ

|<  >|

Danh sách TCCN bị cảnh cáo

|<  >|