Công nhận giảng viên ToT VietGAP-Đồng Tháp

Tổng cục Thủy sản đã phối hợp với Trung tâm Ứng dụng nông nghiệp Công nghệ cao Đồng Tháp tổ chức khóa tập huấn giảng viên ToT về VietGAP tại Đồng Tháp, từ ngày 25-28/11/2020. Kết quả, có 8 học viên đã được công nhận kết quả tập huấn và được cấp mã số giảng viên ToT VietGAP trong NTTS.

File đính kèm: Công nhận giảng viên ToT VietGAP-Đồng Tháp