QĐ công nhận kết quả đào tạo và cấp chứng chỉ chuyên gia đánh giá VietGAP

Tổng cục Thủy sản đã phối hợp với Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 6 tổ chức khóa đào tạo chuyên gia đánh giá VietGAP thủy sản tại Cần Thơ trong 5 ngày( 7-13/6/2020) cho cán bộ Trung tâm vùng 5, vùng 6. Kết quả, 15 người được công nhận kết quả và cấp mã số chuyên gia đánh giá, trong đó có 01 chuyên gia được duy trì mã số CGĐG.

File đính kèm: QĐ công nhận kết quả đào tạo và cấp chứng chỉ chuyên gia đánh giá VietGAP