QĐ công nhận giảng viên VietGAP (tp HCM)

Tổng cục Thủy sản đã phối hợp với Trường đào tạo cán bộ quản lý Nông nghiệp 2 tổ chức khóa đào tạo giảng viên VietGAP trong nuôi trồng thủy sản từ ngày 8-12/5/2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tham gia khóa học có 43 học viên, trong đó 33 học viên đã được cấp chứng chỉ giảng viên VietGAP trong NTTS (ToT).

File đính kèm: QĐ công nhận giảng viên VietGAP (tp HCM)