Giảng viên ToT VietGAP (5-9/9/2016 tại Hà Nội)

Tổng cục Thủy sản đã phối hợp với Trường cán bộ quản lý và PTNT I tổ chức khóa đào tạo cho 29 học viên đến từ Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trường Cao đẳng Thủy sản, các chi cục Thủy sản địa phương, các Trung tâm (Khuyến nông, Giống, Khảo nghiệm Kiểm nghiệm, Kiểm định). Căn cứ kết quả thi thao giảng và thi viết, có 15 học viên đã được cấp chứng chỉ giảng viên ToT VietGAP. Theo Quyết định 3824/QĐ-BNN-TCTS ngày 6/9/2014, cơ sở nuôi được tập huẩn bởi những người giảng dạy được Tổng cục Thủy sản cấp chứng chỉ.

File đính kèm: Giảng viên ToT VietGAP (5-9/9/2016 tại Hà Nội)