QĐ công nhận KQ ĐT và cấp chứng chỉ CGĐG (Khánh Hòa)

Mười hai (12) người đã được Tổng cục Thủy sản công nhận kết quả đào tạo và cấp chứng chỉ chuyên gia đánh giá VietGAP trong nuôi trồng thủy sản. Đây là những học viên đã tham gia khóa đào tạo chuyên gia đánh giá VietGAP do Tổng cục Thủy sản phối hợp với Chi cục Nuôi trồng Thủy sản Khánh Hòa và dự án CRSD tổ chức tại Khánh Hòa tháng 12/2015.

File đính kèm: QĐ công nhận KQ ĐT và cấp chứng chỉ CGĐG (Khánh Hòa)