QĐ công nhận kết quả đào tạo và cấp chứng chỉ giảng viên VietGAP NTTS (Cà Mau)

Từ 21-25/10/2015, Tổng cục Thủy sản phối hợp với BQL dự án CRSD Cà Mau, Chi cục Thủy sản Cà mau tổ chức khóa đào tạo giảng viên ToT cho 30 học viên tại tỉnh Cà Mau. Trong số đó, 17 học viên đã được Tổng cục Thủy sản công nhận kết quả đào tạo và cấp chứng chỉ giảng viên ToT VietGAP trong NTTS (mã số chứng chỉ từ GVV 185 đến GVV 201).

File đính kèm: QĐ công nhận kết quả đào tạo và cấp chứng chỉ giảng viên VietGAP NTTS (Cà Mau)