Đào tạo về VietGAP cho cơ sở nuôi cá Tra

Trong nửa đầu tháng 5/2015, Tổng cục Thủy sản tổ chức 05 khóa đào tạo về VietGAP cho các cơ sở nuôi cá Tra của 10 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tại An Giang, Cần Thơ, Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp. Lich đào tạo cụ thể như sau: - Tại An Giang: Từ 7-9/5/2015 - Tại VĨnh Long: từ 7-9/5/2015 - Tại Cần Thơ: từ 11-13/5/2015 - Tại Bến Tre: từ 11-13/5/2015 - Tại Đồng Tháp: từ 14-16/5/2015 Cơ sở nuôi cá Tra muốn tham dự khóa đào tạo, vui lòng liên hệ Vụ Nuôi trồng thủy sản, số điện thoại: 043.7245372.

File đính kèm: Đào tạo về VietGAP cho cơ sở nuôi cá Tra