HỘI NGHỊ BAN CHỈ ĐẠO VietGAP LẦN THỨ 2

Ngày 15/9/2012, Ban chỉ đạo VietGAP trong NTTS đã tổ chức Hội nghị lần thứ 2 tại trụ sở Tổng cục Thủy sản, số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội. Tham dự Hội nghị có các thành viên Ban Chỉ đạo, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục Thủy sản, Cục QLCL Nông Lâm Thủy sản, đại diện Tổ VietGAP của một số địa phương, đại diện một số siêu thị kinh doanh các sản phẩm thủy sản trên địa bàn Hà Nội. Phó Tổng cục trưởng Phạm Anh Tuấn, Trưởng Ban Chỉ đạo đã chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo kết quả công tác triển khai chương trình VietGAP trong NTTS, những định hướng và kế hoạch triển khai VietGAP trong 4 tháng còn lại của năm 2012 và năm 2013; thảo luận về các giải pháp thực hiện và góp ý dự thảo các Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định 01/2012/QĐ-TTg ngày 9/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

Kết luận Hội nghị, Phó tổng cục trưởng Phạm Anh Tuấn khẳng định: Chương trình VietGAP trong NTTS đã triển khai được nhiều hoạt động có hiệu quả. Tuy nhiên, cần phải tích cực hơn nữa để VietGAP đi vào cuộc sống, tránh kiểu triển khai hình thức. Tổng cục Thủy sản cần tiếp tục xem xét, hiệu chỉnh các văn bản hiện có, xem xét việc chia VietGAP thành các cấp độ để các cơ sở nuôi có thể áp dụng./.

File đính kèm: HỘI NGHỊ BAN CHỈ ĐẠO VietGAP LẦN THỨ 2