Tập huấn VietGAP năm 2012

Tập huấn VietGAP cho cán bộ quản lý NTTS

Trong các ngày 16-17/8 và 26-27/8, Tổng cục Thủy sản đã phối hợp với Chi cục Thủy sản Nghệ An và Chi cục thủy sản Cần Thơ tổ chức 02 lớp tập huấn áp dụng VietGAP cho cán bộ quản lý nuôi trồng thủy sản (NTTS), một số cơ sở NTTS tại các tỉnh duyên hải và ĐBSCL. Bên cạnh việc phổ biến kiến thức về áp dụng VietGAP trong NTTS, các lớp tập huấn còn được các chuyên gia của Đại học Vinh và Đại học Cần Thơ hướng dẫn, giải đáp về các vấn đề kỹ thuật có liên quan. Chương trình tập huấn cũng đã dành thời gian đưa các học viên đi tham quan và trao đổi kinh nghiệm tại một số vùng nuôi có mô hình áp dụng VietGAP./.

File đính kèm: Tập huấn VietGAP năm 2012