Góp ý thông tư chứng nhận

Thực hiện nhiệm vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tổng cục thủy sản phối hợp với Cục Trồng trọt và Cục Chăn nuôi đã xây dựng Dự thảo Thông tư quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành nuôi trồng thủy sản tốt (VietGAP). Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo. Chi tiết xem tại file đính kèm. Mọi góp ý xin gửi về:

Nguyễn Hữu Nghiệp, Vụ Nuôi trồng thủy sản, Tổng cục Thủy sản. Địa chỉ: số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 0437245381; email huunghiep1985@gmail.com.


File đính kèm: Góp ý thông tư chứng nhận