Hội thảo “Góp ý Dự thảo Quy chế chứng nhận VietGAP trong trồng trọt”

Quy chế gồm 5 chương, 25 điều quy định rõ nội dung, chức năng, quyền hạn, tổ chức thực hiện của chứng nhận VietGAP trong nuôi trồng thủy sản, trong đó có điều 7 (chương 1) về phí và lệ phí được các đại biểu quan tâm, đóng góp ý kiến và đây là một điều mới so với các quy định khác. Nhiều ý kiến cho rằng nên đưa ra mức thu phí gợi ý, thay vì “theo các quy định hiện hành” như Dự thảo đưa ra. Các đại biểu cũng cho rằng thời gian đánh giá 3 lần/1 năm cho một đơn vị tham gia chứng nhận là quá cao, thời hạn hợp đồng đánh giá có giá trị không quá 4 năm là hơi nhiều. Cũng có đại biểu đánh giá mặc dù đây là dự thảo thứ 5 của quy chế chứng nhận VietGAP nhưng chưa tiếp cận được các quy định của Thế giới vêc các khái niệm cũng như tiêu chuẩn…

Ban soạn thảo Dự thảo tiếp thu các ý kiến đóng góp và sẽ tiếp tục hoàn chỉnh Quy chế để sớm được ban hành.


File đính kèm: Hội thảo “Góp ý Dự thảo Quy chế chứng nhận VietGAP trong trồng trọt”