QĐ 180 về TOT

Thông tin về tài liệu
Số ký hiệu: QĐ 180 Loại tài liệu: Quyết định
C.Q ban hành Tổng cục thủy sản Ngày đăng 30/03/2016
Tác giả Vụ Nuôi trồng thủy sản Ngày ban hành 30/03/2016
Đăng công báo 30/03/2016 Hiệu lực đến 30/03/2016
Tóm tắt nội dung: Công nhận TOT