QĐ 1233/QĐ-BNN-TCTS về Hướng dẫn áp dụng VietGAP cho cá rô phi thương phẩm

Thông tin về tài liệu
Số ký hiệu: QĐ 1233/QĐ-BNN-TCTS Loại tài liệu: Quyết định
C.Q ban hành Bộ Nông nghiệp Ngày đăng 11/04/2016
Tác giả Vụ Nuôi trồng thủy sản Ngày ban hành 11/04/2016
Đăng công báo 11/04/2016 Hiệu lực đến 11/04/2016
Tóm tắt nội dung: về Hướng dẫn áp dụng VietGAP cho cá rô phi thương phẩm