QĐ 4669 HD áp dụng VietGAP cá Tra thương phẩm

Thông tin về tài liệu
Số ký hiệu: QĐ 4669/QĐ-BNN-TCTS Loại tài liệu: Quyết định
C.Q ban hành Bộ Nông nghiệp & PTNT Ngày đăng 13/06/2015
Tác giả Vụ Nuôi trồng thủy sản Ngày ban hành 28/10/2014
Đăng công báo 28/12/2014 Hiệu lực đến 28/10/2020
Tóm tắt nội dung: Hướng dẫn cơ sở nuôi cá Tra thương phẩm áp dụng VietGAP