QĐ 4835 ngày 24/11/2015 HD áp dụng VG cho CSN tôm nước lợ

Thông tin về tài liệu
Số ký hiệu: 4835/QĐ-BNN-TCTS Loại tài liệu: Quyết định
C.Q ban hành Bộ Nông nghiệp & PTNT Ngày đăng 13/06/2015
Tác giả Vụ Nuôi trồng thủy sản Ngày ban hành 24/11/2015
Đăng công báo 09/12/2015 Hiệu lực đến 01/06/2020
Tóm tắt nội dung: QĐ ban hành hướng dẫn cơ sở nuôi tôm nước lợ áp dụng VietGAP