Could not find file 'C:\vietgaps\upload\doc\Pl02.QT 01.TTHC. Kiểm soát và sử dụng logo, dấu hiệu chứng nhận.doc'.

Sử dụng dấu hiệu chứng nhận VietGAP

Thông tin về tài liệu
Số ký hiệu: PL02.QT01/TTHC Loại tài liệu:
C.Q ban hành Tổng cục Thủy sản Ngày đăng 13/06/2015
Tác giả Vụ Nuôi trồng thủy sản Ngày ban hành 01/06/2015
Đăng công báo 01/06/2015 Hiệu lực đến 01/06/2020
Tóm tắt nội dung: Sử dụng dấu hiệu chứng nhận VietGAP/Regulation of using VietGAP logo in aquaculture