HD đánh giá chứng nhận VietGAP

Thông tin về tài liệu
Số ký hiệu: QD chung Loại tài liệu: Sổ tay
C.Q ban hành Tổng cục Thủy sản Ngày đăng 12/06/2015
Tác giả Vụ Nuôi trồng thủy sản Ngày ban hành 01/06/2015
Đăng công báo 01/06/2015 Hiệu lực đến 01/06/2020
Tóm tắt nội dung: Hướng dẫn phương thức đánh giá cơ sở nuôi đơn lẻ, cơ sở nuôi nhiều địa điểm, nhóm cơ sở nuôi