Attempted to read or write protected memory. This is often an indication that other memory is corrupt.

Hướng dẫn kháng nghị, khiếu nại

Thông tin về tài liệu
Số ký hiệu: QT14/NB Loại tài liệu:
C.Q ban hành Tổng cục Thủy sản Ngày đăng 12/06/2015
Tác giả Vụ pháp chế Thanh tra Ngày ban hành 05/09/2013
Đăng công báo 05/09/2013 Hiệu lực đến 05/09/2020
Tóm tắt nội dung: Hướng dẫn TCCN, cơ sở nuôi thủ tục kháng nghị, khiếu nại