Thông báo số: 2528/TCTS-NTTS ngày 22 tháng 9 năm 2014 Về việc thông báo danh sách các Tổ chức chứng nhận hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam

Thông tin về tài liệu
Số ký hiệu: 2528/TCTS-NTTS Loại tài liệu: Thông báo kết luận
C.Q ban hành Tổng cục Thủy sản Ngày đăng 06/10/2014
Tác giả Tổng cục Thủy sản Ngày ban hành 22/09/2014
Đăng công báo 06/10/2014 Hiệu lực đến 06/10/2015
Tóm tắt nội dung: Thông báo số: 2528/TCTS-NTTS ngày 22 tháng 9 năm 2014 Về việc thông báo danh sách các Tổ chức chứng nhận hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam