QĐ 3824/QĐ-BNN-TCTS thay thế QĐ 1503 về Quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt Việt Nam (VietGAP)

Thông tin về tài liệu
Số ký hiệu: 3824/QĐ-BNN-TCTS Loại tài liệu: Quyết định
C.Q ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ngày đăng 29/09/2014
Tác giả Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ngày ban hành 06/09/2014
Đăng công báo 29/09/2014 Hiệu lực đến 13/05/2016
Tóm tắt nội dung: Quyết định số: 3824/QĐ-BNN-TCTS ngày 06 tháng 9 năm 2014 Ban hành Quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt Việt Nam (VietGAP)