Attempted to read or write protected memory. This is often an indication that other memory is corrupt.

Ban hành Thông tư quy định về Chứng nhận VietGAP

Thông tin về tài liệu
Số ký hiệu: 48/2012/TT-BNNPTNT Loại tài liệu:
C.Q ban hành Bộ Nông nghiệp & PTNT Ngày đăng 02/10/2012
Tác giả Cục Trồng trọt Ngày ban hành 26/09/2012
Đăng công báo 02/10/2012 Hiệu lực đến 09/05/2020
Tóm tắt nội dung: Quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt