Thông báo Kết luận Hội nghị Ban Chỉ đạo VietGAP lần thứ 2

Thông tin về tài liệu
Số ký hiệu: 1719/TB-TCTS-VP Loại tài liệu: Thông báo kết luận
C.Q ban hành Tổng cục Thủy sản Ngày đăng 29/09/2012
Tác giả Vụ NTTS Ngày ban hành 26/09/2012
Đăng công báo 29/09/2012 Hiệu lực đến 29/09/2013
Tóm tắt nội dung: Thông báo kết luận của PTCT Phạm Anh Tuấn, trưởng Ban Chỉ đạo VietGAP tại Hội nghị BCĐ lần thứ 2