Attempted to read or write protected memory. This is often an indication that other memory is corrupt.

Quyết định về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiêp và thủy sản

Thông tin về tài liệu
Số ký hiệu: 01/2012/QĐ-TTg Loại tài liệu:
C.Q ban hành Thủ tướng chính phủ Ngày đăng 09/03/2012
Tác giả Thủ tướng chính phủ Ngày ban hành 09/02/2012
Đăng công báo 09/02/2012 Hiệu lực đến 01/01/2020
Tóm tắt nội dung: Quyết định về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiêp và thủy sản