Thông tin chi tiết về Tổ chức chứng nhận
Tổ chức chứng nhận Trung tâm phân tích chất lượng nông lâm thủy sản Hà Nội Mã số VietGAP-TS-19-10
Địa chỉ Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại 024.3851 2566 Email trungtamphantichhanoi@gmail.com
Số đăng ký kinh doanh Cơ quan cấp đăng ký kinh doanh
Trạng thái Cơ quan quản lý cấp trên Sở NN&PTNT Hà Nội
Logo
Đăng ký để được cấp chứng nhận VietGAP với tổ chức này