Thông tin chi tiết về Tổ chức chứng nhận
Tổ chức chứng nhận Công ty Cổ phần chứng nhận và Giám định Vinacert Mã số VietGAP-TS-13-08
Địa chỉ Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại 0436341933 Email
Số đăng ký kinh doanh Cơ quan cấp đăng ký kinh doanh
Trạng thái Cơ quan quản lý cấp trên Sở NN&PTNT An Giang
Logo
Đăng ký để được cấp chứng nhận VietGAP với tổ chức này