Thông tin chi tiết về Tổ chức chứng nhận
Tổ chức chứng nhận Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản Mã số VietGAP-TS-13-06
Địa chỉ Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại +84 4 3724 6077 Email
Số đăng ký kinh doanh Cơ quan cấp đăng ký kinh doanh
Trạng thái Cơ quan quản lý cấp trên Tổng cục Thủy sản - Bộ Nông nghiệp & PTNT
Logo
Đăng ký để được cấp chứng nhận VietGAP với tổ chức này