Thông tin chi tiết về Tổ chức chứng nhận
Tổ chức chứng nhận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHONHO Mã số VietGAP-TS-13-03
Địa chỉ Ninh Kiều, Cần Thơ
Điện thoại 07103819689 Email info@nhonhovietnam.com
Số đăng ký kinh doanh 1801287028 Cơ quan cấp đăng ký kinh doanh Sở KHĐT Thành phố Cần Thơ
Trạng thái Cơ quan quản lý cấp trên Sở KHĐT Thành phố Cần Thơ
Logo
Đăng ký để được cấp chứng nhận VietGAP với tổ chức này