Thông tin chi tiết về Tổ chức chứng nhận
Tổ chức chứng nhận Trung tâm chuyển giao công nghệ và dịch vụ thủy sản Việt Nam (FITES) Mã số VietGAP-TS-13-02
Địa chỉ Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại 0437711715 Email
Số đăng ký kinh doanh Cơ quan cấp đăng ký kinh doanh
Trạng thái Cơ quan quản lý cấp trên Hội Nghề cá Việt Nam
Logo
Đăng ký để được cấp chứng nhận VietGAP với tổ chức này