QĐ cấp GCN CG đánh giá VG

QĐ công nhận kết quả đào tạo và cấp mã số chuyên gia đánh giá VietGAP trong nuôi trồng thủy sản (tháng 01/2023) Đọc tiếp.

Tiêu chuẩn Việt Nam về VietGAP thủy sản

Bộ KHCN ban hành TCVN 13528-1:2022 về VietGAP thủy sản (phần 1: nuôi trồng thủy sản trong ao)

Công nhận giảng viên ToT VietGAP-Đồng Tháp

Tổng cục Thủy sản đã phối hợp với Trung tâm Ứng dụng nông nghiệp Công nghệ cao Đồng Tháp tổ chức khóa tập huấn giảng viên ToT về VietGAP tại Đồng Tháp, ...

1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

Danh sách văn bản


Danh sách TCCN


Danh sách TCCN bị đình chỉ

|<  >|

Danh sách TCCN bị cảnh cáo

|<  >|