Danh sách học viên đạt chứng chỉ Chuyên gia đánh giá VietGAP ...

Quyết định công nhận kết quả đào tạo và Danh sách học viên đạt chứng chỉ Chuyên gia đánh giá VietGAP đợt 1 năm 2013 Đọc tiếp.

Danh sách Giảng viên VietGAP được TCTS công nhận đợt 2 năm 2012

Danh sách Giảng viên VietGAP được Tổng cục Thủy sản công nhận đợt 2 năm 2012 tại Quyết định số 480/QĐ-TCTS-NTTS ngày 29/10/2012 của Tổng cục trưởng Tổng ...

QĐ 4669/QĐ-BNN-TCTS ngày 28/10/2014

QĐ 4669/QĐ-BNN-TCTS ngày 28/10/2014 về Hướng dẫn áp dụng VietGAP đối với nuôi thương phẩm cá Tra (P. hypophthalmus).

1 [2] [3] [4] [5]

Danh sách văn bản


Danh sách TCCN


Danh sách TCCN bị đình chỉ

|<  >|

Danh sách TCCN bị cảnh cáo

|<  >|